петък, август 8

Снимка от DOL

@officialdolbysel: We still get goosebumps when we see our ads in the latest Fall issues. 💚💚@seventeenmag #dol4ever
@officialdolbysel: We still get goosebumps when we see our ads in the latest Fall issues. 💚💚@seventeenmag #dol4ever

@officialdolbysel: Ние все още настръхваме,когато видим рекламите ни за най-новите ни есенни колекции. 💚💚@seventeenmag #dol4ever

Няма коментари:

Публикуване на коментар