събота, май 23

Разказа на сестра на фенка, която се е запознала с фенка в болницата.

"Днес Клариса имаше привилегията не само да се запознае със Селена Гомес, но и да се моли с нея. Беше изненада за нея и съм толкова благодрна, че е в състояние да получи тази възможност. Това толкова много съживи духа й и я направи толкова щастлива. Не бих могла да искам нещо по-хубаво от това да се случи на сестра ми. През целия си живот трябваше да преодолее толкова много пречки, но през тези 9 седмици тя мина през ада и обратно. Тя наистина го заслужава. Обичам те, сестричке."


Today Clarissa got the privilege to not only meet Selena Gomez but also pray with her. It was a complete surprise for her & I’m so thankful she was able to get this opportunity. This raised her spirit so much and made her so happy. I couldn’t have asked for anything better to happen to my sister. Throughout her whole life she’s had to overcome so many obstacles, but these past 9 weeks she’s gone through hell and back. She really deserved this. I love you so much sissy.  (c)

Няма коментари:

Публикуване на коментар